AVIS LEGAL - CONDICIONS GENERALS d'UTILITZACIO

La pàgina d’internet https://lescapade.com i aquestes condicions generals d’ús estan sotmeses a la llei francesa. L’usuari reconeix haver llegit aquestes condicions d’ús i es compromet a respectar-les.

El Parc Residencial L’Escapade es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment. L’usuari es compromet a consultar-les regularment. L’usuari es compromet a fer un ús exclusivament personal i no comercial de les informacions exposades a la web https://lescapade.com

Conforme a les disposicions de l’article 6 III – 1 de la llei n° 2004-575 del 21 de juny de 2004 en matèria de confiança dins del marc de l’economia digital, l’informem que:

·   Aquest lloc web és propietat exclusiva de la SAS L’ESCAPADE – Cami del Segre – 66800 ESTAVAR – Tel: 00.33 468 30 81 00 / Correu electrònic: – SIRET 378 763 825 00023 / APE 5520Z
·   Responsable de la publicació: Nathalie Imbern
·   Lloc web creat per Edouard Demarly en suport WordPress
·   Lloc Web host OVH SARL – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – França, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 –  www.ovh.com
·   Copyright: SAS L’ESCAPADE
·   Fotografia: SAS L’ESCAPADE, Freepicks

Política de confidencialitat  –  Reglament europeu sobre la protecció de dades

Les informacions personals recopilades provenen dels formularis i de la interactivitat establerta entre vostè i el nostre lloc Web. La seva finalitat és poder donar resposta a les seves preguntes, la creació i la supervisió de la seva estada, la factura de la seva estada, l’establiment d’estadístiques i la creació de publicitat específica.

Quan reservi una estada de vacances al Parc Residencial L’Escapade, exceptuant que ho hagi explicitat en sentit contrari de part seva, l’usuari accepta per endavant la recepció d’una enquesta per tal de conèixer el grau de satisfacció del client. Les respostes i comentaris a aquesta enquesta són absolutament confidencials, destinats a un ús exclusiu intern, sense cap publicació posterior. De manera general, totes les dades personals que vostè ens comuniqui seran destinades per ús exclusiu del Parc Residencial L’Escapade. Són confidencials i seran tractades com a tals, y per tant, en cap cas seran comunicades a altres persones.

Aquestes informacions personals es guarden en un entorn segur. No obstant, ja que cap mecanisme és infalible, cert risc està present a l’utilitzar internet com a mitjà de comunicació d’aquestes dades personals.

El nostre lloc utilitza cookies – petits archius de text descarregats en el seu aparell per ajudar al lloc Web a millorar la seva experiència com a usuari. En general, les cookies s’utilitzen per a conservar les preferències de l’usuari, guardar informacions tipus la cistella de la compra i proporcionar dades de seguiment anònim a aplicacions externes com Google Analytics. De manera general, les cookies optimizen la seva experiència de navegació. Malgrat tot, vostè pot desactivar les cookies tant d’aquest lloc com d’altres. La manera més eficaç consisteix en desactivar les cookies en el seu propi navegador. Li suggerim que consulti la secció d’Ajuda del seu navegador o que consulti el lloc Web “About cookies” que proposa consells per a tots els navegadors moderns.

Les dades recollides per les cookies ens permeten establir estadístiques de les visites fetes en el nostre lloc d’internet, sense identificar a l’internauta. La direcció IP del seu ordinador no queda guardada.

 Conforme a les disposicions de la llei del 6 de gener de 1978 modificada, relativa a la informàtica, als arxius i a les llibertats personals, el tractament automatitzat de les dades nominatives realitzades en el lloc https://lescapade.com ha estat declarat davant la Comissió Nacional de la Informática y de las Llibertats (CNIL) amb el número 1341265 Conforme a la llei del 6 de gener de 1978 modificada, relativa a la informàtica, als arxius i a les llibertats personals, l’usuari disposa del dret d’accés, de correcció, d’oposició i de retirar les dades personals que el concerneixin, efectuant una petició escrita per correu electrònic a , o per correu postal a la següent adreça : SAS L’ESCAPADE – Cami del Segre – 66800 ESTAVAR (França).

Mediació

Qualsevol eventual reclamació que afecti la no-conformitat de las prestacions respecte als compromisos contractuals pot ser assenyalada per correu certificat amb avís de rebut o per e-mail al Parc Residencial L’Escapade.

Mediació: dins del marco d’un litigi i després d’haver contactat amb el Servei al Client (es recomana enviar un correu amb avís de rebut a SAS L’ESCAPADE – Cami del Segre – 66800 ESTAVAR), qualsevol client pot dirigir-se, de conformitat amb l’article L. 612-1 del Codi de consumidor i subjecte a l’article L.152-2 del Codi de consum, a un mediador de consum, en un plaç màxim d’un any a partir de la data de la reclamació escrita. Es pot presentar la sol·licitud de resolució amistosa per la mediació a:
SAS Médiation Solution – 222 chemin de la bergerie – 01800 Saint Jean de Niost (França) / Tel : 00.33 482 53 93 06
Site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr
E-mail :  

Propietat intelectual

Tots els elements del lloc https://lescapade.com, textos, fotografies, vídeos, imatges, sons, eslògans, logos dels associats, són propietat de la SAS L’ESCAPADE, excepte mencions especials de copyright i de terceres parts que hagin autoritzat a la SAS L’ESCAPADE utilizar-los, i són protegits com a tals per les disposicions del Codi de la Propiedad Intelectual.

Qualsevol reproducció, representació, ús, adaptació, modificació, incorporació, traducció, comerç, parcial o integral per qualsevol procediment o de qualsevol manera (paper, digital, etc) estan prohibits sense autorització prèvia escrita de la SAS L’ESCAPADE, amb les excepciones descrites a l’article L 122.5 del Codi de la Propietat Intelectual, podent constituir un delicte de falsificació de dret d’autor i/o de dibuixos i models i/o de marca, castigat amb dos anys de presó i amb 150.000 euros de multa.

Les reproduccions, en versió paper o digital, d’aquest lloc han de ser autoritzades sempre i quan el seu ús sigui estrictament personal, excloient qualsevol ús amb finalitat publicitària i/o comercial i/o d’informació i/o que siguin conformes a les disposicions de l’article L 122-5 del Codi de la Propietat Intelectual.

Informacions y actualizació

Dins del marc de millora dels seus productes i dels seus serveis, el Parc Residencial L’Escapade pot modificar en qualsevol moment les característiques de la seva oferta. En qualsevol cas, les informacions que es troben en el lloc web són informacions de caràcter general i no tenen valor contractual. El Parc Residencial L’Escapade es reserva el dret de modificar i d’actualitzar, sense previ avís, les actuals mencions legals i tots els elements, productes o serveis presentats en el lloc web. El conjunt d’aquestes modificacions rau en els internautes, que han de consultar aquestes Condicions Generals a cada conexió.

Limitació de la responsabilitat

L’internauta utilitza el lloc https://lescapade.com sota la seva única i total responsabilitat. La SAS L’ESCAPADE no serà considerada responsable dels possibles danys causats, directament o indirecta, como dany material, pèrdua de dades o de programació, el dany financer, resultat de l’ús d’aquest lloc web o de qualsevol lloc associat a ell.

Hiperenllaços

La creació d’un hiperenllaç cap al lloc https://lescapade.com necessita de l’autorització prèvia i escrita per part de la SAS L’ESCAPADE. Certs hiperenllaços permeten l’accés a altres llocs web a partir del lloc https://lescapade.com. La SAS L’ESCAPADE no pot ser considerada com a responsable del contingut o de l’accés als llocs que poden ser visitats a partir d’aquests hiperenllaços.

Nathalie ImbernAvis Legal i Condicions Generals d’Utilitzacio